Prosty przymiotnik „ekologiczna” a sprawia tak wiele problemów. Każdy rodzaj płodów rolnych, aby uzyskać status ekologicznego. Musi sprostać wielu wymaganiom. Chociaż można je ładnie określić prostym zdaniem. Wystarczy, że nie zastosuje się prawie żadnych dobrodziejstw cywilizacji. Oznacza to uprawę roślin bez nawożenia mineralnego oraz stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Znów brzmi? Wcale takie nie jest. Aby taki model uprawy miał jakiś sens. Należy wybrać odmiany truskawek odporne na niekorzystne warunki środowiskowe.

Agrofagi a uprawa truskawek

O ile w przypadku zapewnienia odpowiedniego bilansu składników pokarmowych rolnik / ogrodnik musi staranniej zaplanować płodozmian oraz zastosować nawozy naturalne. Tak w przypadku androfagów w ogromnej części przypadków odmiany truskawek muszą radzić sobie same. Oczywiście zachwaszczenie oraz naloty cześć owadów stanowią problem. Jednak zwiększonymi nakładami pracy można zredukować ich niekorzystne oddziaływanie. Jednak prawdziwym wyzwaniem jest ochrona przed zagrożeniami mikrobiologicznymi. Mimo najszczerszych chęci i starań bez odpowiednich odmian ekologiczna uprawa może okazać się niemożliwa.

Najlepsze odmiany truskawek do uprawy ekologicznej

Podczas wyboru właściwej odmiany należy kierować się po pierwsze przeznaczeniem truskawki. W drugiej kolejności odpornością na choroby grzybowe: mączniak prawdziwy, białą plamistość, czerwoną plamistość, oraz szarą pleśń. Innymi aspektami, na jakie należy zwrócić uwagę jest mrozoodporność i wczesność truskawek.

Do odmian godnych polecenia w przypadku uprawy ekologicznej należą:

  • Honeoye – odmian wczesna tak zwana deserowa, która może być również wykorzystana w przetwórstwie. Odmiana wysoce odporna na wymarzanie i odporna na gnicie owoców, szarą pleśń.
  • Salut – odmian wczesna deserowa. Oporna na wymarzanie i choroby korzeniowe, mało podatna na szarą pleśń.
  • Camarosa – Odmiana średnio wczesna deserowa, odporna na szarą pleśń, podatna na wymarzanie.
  • Elkat – Odmiana średnio wczesna deserowa sprawdza się również w przetwórstwie. Wysoce odporna na choroby systemu korzeniowego, czerwona oraz białą plamistość liści i szarą pleśń.
  • Selva – odmiana deserowa powtarzającą z okresem produkcyjnym porozpoczynam się od końca maja aż do późnej jesieni z dwutygodniową przerwą na przełomie lipca i sierpnia. Selva jest mało podatna na białą i czerwoną plamistość liści, wertycyliozę szarą pleśń i mączniaka prawdziwego.
  • Onebor – odmiana wczesna deserowa o dobrych właściwościach przetwórczych. Odmiana charakteryzując się wysoką mrozoodpornością oraz małą wrażliwością na szarą pleśń.