Masz już dość miasta i marzysz o sielskim życiu na wsi oraz pracy na własnej ziemi. Po prostu chciał, byś zostać rolnikiem? Zobacz, z jakimi przeciwnościami losu będziesz musiał się zmierzyć, aby uzyskać status rolnika indywidualnego. Bo właśnie ten status uprawnia cię do oficjalnego wejścia pod jurysdykcję KRUS. Zatem przekonaj się jak zostać rolnikiem.

Kim jest rolnik indywidualnym?

Każdy z nas w głowie ma obraz jakiegoś rolnika. Dla jednych jest to obraz chłopa zapisany w powieści „Chłopi” dla innych obraz z filmu „Sami Swoi”, a jeszcze inni obraz wsi znany jest z programu „Rolnik szuka żony”. Natomiast według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Art.6. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę która:

  • Jest właścicielem lub dzierżawi nieruchomość rolna, której łączną powierzchnię nie przekracza 300 ha.

  • Prowadzi osobiście gospodarstwo rolne.

  • Posiada kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego.

  • Mieszka na terenie gminy, której położona jest jedna z jej nieruchomości rolnych.

Jak zostać rolnikiem indywidualnym — wymagania formalne do spełnienia

Jak czytamy wyżej wymagania, aby zostać rolnikiem indywidualnym. Z jednej strony nie są wygórowane. Jednak z drugiej strony wymagają dozy wiedzy prawnej lekkiej gimnastyki lub szczęścia. Pierwszym poważnym problemem staje się nabycie ziemi. W Polsce obrót ziemią rolna regulowany jest szeregiem ustaw ponadto ostatnia główna aktualizacja prawa z 26 czerwca 2019 zwana UKUR utrudnia zakup ziemi rolnej o powierzchni powyżej 1 ha dla osób niebędących rolnikami. Przez co nabycie odpowiedniej powierzchni gruntów rolnych wymaga dobrej znajomości luk prawnych lub odrobiny szczęścia. Nic nie stoi przecież na przeszkodzie, aby odziedziczyć ziemne lub wejść w związek małżeński z rolnikiem.

Gdy już uda Ci się nabyć ziemię kolejne etapy nie będą już tak trudne pod względem formalnym. Niestety wymagać będą czasu. Samo zdobycie zaświadczeń o prowadzeniu działalności czy zamieszkaniu w gminie to kwestia kilku wizyt we władnych wydać pożądanie zaświadczenie urzędach. Jednak by je zdobyć, musisz spełniać warunki wymienione w ustawie lub mieć dar przekonywania.

Został nam ostatni element zadnienia jak zostać rolnikiem do omówienia. Mianowicie zdobycie kwalifikacji rolniczych. Kwalifikacje rolne mogą wynikać ze zdobytego wykształcenia lub ze stażu pracy. Za wykształcenie uznawanie za wystarczające do posiadania kwalifikacji rolniczych uważna się wykształcenie rolnicze: zasadnicze, zasadniczo branżowe, średnie, średnie branżowe oraz wyższe. W innych przypadkach wykształcenie należy uzupełnić 3-letnim lub 5-letnim stażem pracy w rolnictwie. Omawiany staż pracy musi zostać udokumentowany umowami oraz podleganiem ubezpieczeniu w KRUS.

Co dalej, gdy zostańcież rolnikiem?

Mam nadzieje, że mniej więcej już wiesz jak zostać rolnikiem. Zastanawiasz się co dalej? Gdy już uzyskamy status rolnika indywidualnego. Z czysta satysfakcja możemy nastawić się na kolejne biurokratyczne wyzwania KRUS i ARiMR… Obie tę instytucję niosą z sobą pewne korzyści zwane oszczędnością w opłatach składek lub dopłatami. Jednak to materiał na całkiem inny artykuł.