Masz już dość miasta i marzysz o sielskim życiu na wsi oraz pracy na własnej ziemi. Po prostu chciał, byś zostać rolnikiem? Zobacz, z jakimi przeciwnościami losu będziesz musiał się zmierzyć, aby uzyskać status rolnika indywidualnego. Bo właśnie ten status uprawnia cię do oficjalnego wejścia pod jurysdykcję KRUS. Zatem przekonaj się jak zostać rolnikiem.

Kim jest rolnik indywidualnym?

Każdy z nas w głowie ma obraz jakiegoś rolnika. Dla jednych jest to obraz chłopa zapisany w powieści „Chłopi” dla innych obraz z filmu „Sami Swoi”, a jeszcze inni obraz wsi znany jest z programu „Rolnik szuka żony”. Natomiast według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Art.6. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę która:

  • Jest właścicielem lub dzierżawi nieruchomość rolna, której łączną powierzchnię nie przekracza 300 ha.
  • Prowadzi osobiście gospodarstwo rolne.
  • Posiada kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego.
  • Mieszka na terenie gminy, której położona jest jedna z jej nieruchomości rolnych.

Jak zostać rolnikiem indywidualnym — wymagania formalne do spełnienia

Jak czytamy wyżej wymagania, aby zostać rolnikiem indywidualnym. Z jednej strony nie są wygórowane. Jednak z drugiej strony wymagają dozy wiedzy prawnej lekkiej gimnastyki lub szczęścia. Pierwszym poważnym problemem staje się nabycie ziemi. W Polsce obrót ziemią rolna regulowany jest szeregiem ustaw ponadto ostatnia główna aktualizacja prawa z 26 czerwca 2019 zwana UKUR utrudnia zakup ziemi rolnej o powierzchni powyżej 1 ha dla osób niebędących rolnikami. Przez co nabycie odpowiedniej powierzchni gruntów rolnych wymaga dobrej znajomości luk prawnych lub odrobiny szczęścia. Nic nie stoi przecież na przeszkodzie, aby odziedziczyć ziemne lub wejść w związek małżeński z rolnikiem.

Gdy już uda Ci się nabyć ziemię kolejne etapy nie będą już tak trudne pod względem formalnym. Niestety wymagać będą czasu. Samo zdobycie zaświadczeń o prowadzeniu działalności czy zamieszkaniu w gminie to kwestia kilku wizyt we władnych wydać pożądanie zaświadczenie urzędach. Jednak by je zdobyć, musisz spełniać warunki wymienione w ustawie lub mieć dar przekonywania.

Został nam ostatni element zadnienia jak zostać rolnikiem do omówienia. Mianowicie zdobycie kwalifikacji rolniczych. Kwalifikacje rolne mogą wynikać ze zdobytego wykształcenia lub ze stażu pracy. Za wykształcenie uznawanie za wystarczające do posiadania kwalifikacji rolniczych uważna się wykształcenie rolnicze: zasadnicze, zasadniczo branżowe, średnie, średnie branżowe oraz wyższe. W innych przypadkach wykształcenie należy uzupełnić 3-letnim lub 5-letnim stażem pracy w rolnictwie. Omawiany staż pracy musi zostać udokumentowany umowami oraz podleganiem ubezpieczeniu w KRUS.

Co dalej, gdy zostańcież rolnikiem?

Mam nadzieje, że mniej więcej już wiesz jak zostać rolnikiem. Zastanawiasz się co dalej? Gdy już uzyskamy status rolnika indywidualnego. Z czysta satysfakcja możemy nastawić się na kolejne biurokratyczne wyzwania KRUS i ARiMR… Obie tę instytucję niosą z sobą pewne korzyści zwane oszczędnością w opłatach składek lub dopłatami. Jednak to materiał na całkiem inny artykuł.

Jak zostać rolnikiem – 2021

Z pewnym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że zbliża się kolejny nabór na dofinansowanie dla „Młodego Rolnika”. Wszystkim zaznajomionym z tematem nie powinien umknąć fakt, że to potencjalnie jedna z ostatnich okazji, aby skorzystać z tego programu w takiej formie. Program „Premia dla młodego rolnika” finansowany jest w ramach programu PROW 2014-2020. Jak łatwo można zauważyć mamy już rok 2021. W praktyce nabory na dofinansowania w ramach PROW mogą potrwać jeszcze 2 lata. Jednak nie ma co odkładać swoich planów, ponieważ fundusze mogą wyczerpać się wcześniej.

Na razie ARiMR nie ogłosiła naboru na „Premia dla młodego rolnika”. Z nieoficjalnych źródeł możemy wyczytać, że planowany początek ma nastąpić w marcu 2021. Jednak obecnie termin nie jest pewny i może zostać przesunięty kolejny raz (początkowo harmonogram zakładał luty 2021).

Premia dla młodego rolnika a zostanie rolnikiem

Aby otrzymać dofinansowanie, należy mieć status rolnika profesjonalnego. Oznacza to, że musisz posiadać i prowadzić gospodarstwo rolne o określonej powierzchni gruntów ornych oraz wartości ekonomicznej lub zobowiążesz się, że takowe będziesz prowadził. Drugim ważnym warunkiem otrzymania premii na start jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia rolnego lub zobowiązanie się do uzyskania go w ciągu 36 miesięcy.

Warto zainteresować się tematem, ponieważ obecnie dofinansowanie wynosi 150 tyś. zł. Z których należy przeznaczyć minimum 70% na inwestycje w środki trwałe dla gospodarstwa gospodarstwie. Premia wypłacana jest w dwóch transzach. Oczywiście nie trzeba mówić, że wszystko musi być udokumentowane i podparte fakturami?

Jest jeszcze jeden dość istotny warunek przyznania. Mianowicie musisz sporządzić biznesplan rozwoju gospodarstwa, a następnie go zrealizować.

Tak to wyglądało do tej pory. Obecnie procedowane są pewne zmiany w szczegółach warunków przyznania dofinansowania.