Zacznijmy od podstaw. Rolnictwo biodynamiczne jest obecnie uważane za jedną z odmian rolnictwa ekologicznego. Zostało zapoczątkowane przez Rudolfa Steinera. Wygłosił on w czerwcu 1924 serie 8 wykładów pod tytułem „Podstawy wiedzy duchowej dla powodzenia w rolnictwie”.

Główne zasady Rolnictwa Biodynamicznego

  • Zasada komplementarności – człowiek jest częścią natury.
  • Zasada korzystnego sąsiedztwa roślin.
  • Zasada pełnego zaopatrzenia w składniki odżywcze poprzez nawozy naturalne.
  • Zasada właściwego traktowania zwierząt.
  • Zasada dostosowania terminów prac agrotechnicznych do właściwego układu planet.

Co wyróżnia rolnictwo Biodynamiczne?

Najbardziej wyróżniającą cechą rolnictwa biodynamicznego jest połączenie wzajemnych oddziaływań roślin z wiarą w agroastrologię oraz małą domieszką preparatów biodynamicznych.

  • Wpływ rytmów kosmicznych – w rolnictwie biodynamicznym to właśnie on decyduje o terminach wszystkich zabiegów. W założeniach fazy księżyca mają pozytywny lub negatywny wpływ w rozwój roślin. Obecnie można znaleźć kalendarz opracowany przez Marię Thun i Matthiasa Thuna, w którym opracowane są wszystkie terminy zabiegów. Nosi on nazwę „Dni siewu”.
  • Sąsiedztwo roślin – według założenia sąsiedztwo roślin ma znaczenie. Można zaserwować pary roślin działające na siebie pozytywnie oraz takie, które wzajemnie sobie szkodą. Ten element rolnictwa biodynamicznego budzi najmniej kontrowersji, ponieważ powstało wiele prac i doświadczeń potwierdzających lub negujących owe zależności.
  • Stosowanie preparatów – w rolnictwie biodynamicznym dozwolone jest stosowanie jedynie ściśle określonych preparatów, których proces produkcji jest ściśle określony. Omawiane preparaty mają działanie homeopatyczne. Nie można jednoznacznie określić czy przynoszą zakładany w nich efekt.