Rozwód nie należy do najprzyjemniejszych okoliczności. A to dlatego, że jest to sytuacja, w której trzeba podjąć decyzję o zakończeniu swojego małżeństwa. Wiele osób chce wtedy, aby cały ten proces zakończył się szybko i bez żadnych komplikacji. Ale są też takie osoby, które decyzję o rozwodzie podjęli wspólnie i rozstają się w zgodzie. Aby uzyskać rozwód, trzeba jednak przygotować pozew o rozwód. Jak więc go napisać? Sprawdź.

Pozew o rozwód – jak go napisać?

Pozew o rozwód to nic innego jak wniosek rozwodowy, który stanowi istotną rolę w sprawie o rozwiązaniu małżeństwa. Bez niego sąd nie będzie mógł wydać oświadczenia, które będzie informowało o zakończonej relacji pomiędzy małżonkami. Dlatego niezwykle ważne jest to, aby mieć napisany taki pozew. W Internecie można znaleźć mnóstwo różnych wzorów pozwów o rozwód. Jednak oprócz znalezienia gotowych szablonów, można dostosować się do kilku ważnych porad, które mogą okazać się pomocne przy samodzielnym pisaniu pozwu o rozwód. A więc, w napisanym pozwie musi znajdować się informacja, w której określisz, dlaczego ubiegasz się o rozwód. Powinieneś również podać informacje dotyczące władzy rodzicielskiej (jeśli posiadasz dzieci), wysokość alimentów, jakich oczekujesz na dzieci lub siebie, informację dotyczącą kontaktów z dziećmi czy też informację o podziale wspólnego majątku małżeńskiego (jeśli także wnosisz o taką sytuację). Co więcej, w pozwie o rozwód powinno umieścić się też informację o tym, czy wraz ze swoim małżonkiem/małżonką podjęliście się próby mediacji, a jeśli nie, to dlaczego. Ponadto każdy pozew rozwodowy musi posiadać uzasadnienie. W tym przypadku należy opisać:

  • czas i miejsce zawarcia związku małżeńskiego;
  • sytuacje, które prowadziły do rozpadu małżeństwa oraz podać imiona i nazwiska osób, które były świadkami rozpadu tego związku małżeńskiego;
  • jeśli posiadasz dzieci, trzeba podać ich imiona, nazwiska i wiek;
  • dlaczego ubiegasz się o świadczenie alimentacyjne (trzeba tutaj podać informacje na temat miesięcznych kosztów utrzymania dziecka lub swojego, jeśli to Ty ubiegasz się o alimenty);
  • dlaczego chcesz ograniczyć prawa rodzicielskie swojemu małżonkowi/małżonce albo dlaczego wnosisz o pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej zarówno sobie, jak i drugiemu małżonkowi.

Podsumowanie informacji

To chyba tyle z najważniejszych informacji, jakie powinieneś umieścić w pozwie o rozwód. Nie powinieneś zapominać również o własnoręcznym podpisie, który musi znajdować się pod sporządzonym wnioskiem. Pozew o rozwód powinien być dostarczony w dwóch egzemplarzach w Sądzie Okręgowym w regionie, w jakim zamieszkujesz. Do obu kopii pozwu należy dołączyć dodatkowe dokumenty, takie jak akt ślubu, akt urodzenia dziecka lub dzieci, dowód wpłaty za opłatę sądową czy też plan wychowawczy (w przypadku, jeśli obydwoje rodziców ma mieć pełną władzę rodzicielską). Wniosek możesz sporządzić samodzielnie lub zlecić to zadanie adwokatowi. Przykładowe wzory pozwów o rozwód można znaleźć na wielu stronach internetowych. Wystarczy tylko wpisać w wyszukiwarkę na przykład frazę „pozew o rozwód wzór” i gotowe.