Wiosenne dokarmianie zbóż przez liście pozwala uzupełnić niedobór składników pokarmowych. Jest to zabieg istotny szczególnie po zimie, kiedy widoczne są ubytki roślin i pojedynczych rozkrzewień. Odpowiednia strategia nawożenia zbóż poprawi kondycję roślin i stworzy optymalne warunki do zawiązania oraz wypełnienia ziaren w kłosie. Stosując dokarmianie dolistne zbóż, należy pamiętać o użyciu prawidłowych preparatów i proporcji.

Nawożenie zbóż mikroelementami – miedź, mangan i cynk

Ważnym mikroelementem dla zbóż jest miedź, która między innymi reguluje oddychanie roślin i tworzenie związków żelaza. Jej niedobór objawia się podatnością na wyleganie oraz chorobą win, która występuje we wczesnej fazie wzrostu w postaci jasnych i skręconych końców liści. Gleba bogata w ten pierwiastek minimalizuje ryzyko wystąpienia chorób grzybowych oraz zwiększa zimotrwałość.

Kolejnym cennym składnikiem jest mangan, a jego deficyt zauważalny jest w glebach o odczynie obojętnym i alkalicznym. Razem z cynkiem wpływają na regenerację i rozwój systemu korzeniowego. W celu jak najlepszego uzupełnienia niedoborów i zapotrzebowania zbóż na makro- i mikroelementy stosuje się nawozy wieloskładnikowe.

Makro- i mikroelementy – jakie są istotne?

W wyniku złych warunków pogodowych, niskich temperatur oraz przymrozków, które miały miejsce zimą i wczesną wiosną system korzeniowy roślin może ulec zniszczeniu. Stosowanie azotu i siarki do gleby może nie przynieść zamierzonego efektu. Regeneracja systemu korzeniowego następuje powoli, a składniki nie są skutecznie pobierane przez rośliny. W takiej sytuacji najlepiej zastosować nawożenie dolistne zbóż. Szczególnie warto zastosować oprysk bogaty w: azot, magnez, siarkę, fosfor, potas.

Azot wpływa na krzewienie roślin

Azot wpływa na strukturę plonu, dlatego oprysk z tym pierwiastkiem należy przeprowadzić jako jeden z pierwszych. Odpowiednim nawozem będzie wodny roztwór mocznika. Na rynku dostępne są także płynne nawozy azotowe i wieloskładnikowe na bazie mocznika. Przygotowując nawóz, należy pamiętać o odpowiednim stężeniu roztworu, który w optymalnych warunkach pogodowych wynosi:

  • w fazie krzewienia 12-15%,

  • w fazie pełni strzelania w źdźbło 8-10%.

Dokarmianie siarką i magnezem

Dokarmianie dolistne roślin siarką i magnezem poprawia pobieranie składników pokarmowych z gleby oraz przekłada się na kondycję, a dokładniej wysokość i stabilność plonów. Zabieg nawożenia przeprowadza się dwukrotnie – od fazy krzewienia do kłoszenia. Wykonując dwukrotny oprysk siedmiowodnym siarczanem magnezu 5% (5 kg w 100 l), dostarczamy około 3,2-4,8 kg tlenku magnezu.

Nawóz dolistny – roztwór

Przy wiosennym nawożeniu zbóż należy pamiętać o stosowaniu roztworów o niskim stężeniu. Zbyt wysokie stężenie nawozu może uszkodzić rośliny. Przy nawożeniu warto kierować się zasadą, że im starsza roślina, tym niższe stężenie cieczy roboczej należy użyć. Ograniczone proporcje sprawiają, że nawożenie dolistne pokrywa całość zapotrzebowania zbóż na mikroelementy i tylko część na makroelementy. Dlatego w przypadku mikroelementów można stosować chelaty pierwiastków w dwukrotnej dawce, niż wynika to z zapotrzebowania rośliny. Z mikroelementów najważniejszymi składnikami są miedź, mangan i cynk.

Dokarmianie dolistne zbóż – o czym jeszcze warto pamiętać?

Dokarmianie dolistne mikroelementami należy traktować jako podstawowe nawożenie. Niektóre składniki, a dokładniej magnez, siarkę i azot można dostarczać zbożom ozimym w okresie wegetacji przy okazji wykonywania zabiegów ochrony roślin. Z początkiem wiosennej wegetacji siarczan magnezu może oscylować w stężeniu od 8 do 10% z tendencją schodzącą do 5%. Nawożenie zbóż jarych zaleca się w podobnych fazach jak zboża ozime.

Dobre zaopatrzenie roślin w składniki odżywcze jest ważnym procesem w uprawie zbóż. Nawożenie doglebowe nie zawsze będzie efektywne, dlatego warto uzupełnić je o wiosenne dokarmianie. Dodatkowo w przypadku widocznego niedoboru składników wskazane jest dodanie boru i molibdenu.