Wapnowanie gleby jest ważnym zabiegiem agrotechnicznym w uprawie roślin. Podnosi poziom pH gleby, czyniąc ją lekko kwaśną lub zbliżoną do obojętnej. Optymalny odczyn pH korzystnie wpływa na kondycję roślin i wielkość plonów, a nieodpowiedni prowadzi do zahamowania ich rozwoju. Sprawdź, kiedy najlepiej wysiać nawóz i dlaczego wapno jest tak ważne dla roślin.

Wapnowanie gleby wiosną – na czym polega?

Większość gleb w Polsce jest zakwaszona, a tak niski stan pH sprzyja tylko niektórym roślinom. Dlatego, jeśli planujemy założenie plantacji lawendy lub innych roślin nietolerujących kwaśne pH, to przed siewem warto sprawdzić odczyn gleby. Analiza gleby pozwoli ocenić nie tylko pH, ale także zawartość wapnia w glebie i pozostałych składników takich jak fosfor, potas czy magnez. W przypadku zbyt niskiego pH konieczna jest jego neutralizacja. W tym celu wykonuje się zabieg wapnowania, który polega na nawożeniu gleby nawozem wapniowym.

Wiosenne odkwaszanie gleby – kiedy najlepiej i jak często?

Nawożenie gleby wapnem najczęściej ma miejsce jesienią w okresie pożniwnym. Po zebraniu plonów można dokładnie wymieszać nawóz z glebą. Jest to konieczne w przypadku wapna węglanowego oraz wskazane przy nawozie tlenkowym. Z różnych niezależnych przyczyn coraz więcej rolników decyduje się na odkwaszanie wczesną wiosną. O tej porze roku zabieg stosuje się też w przypadku interwencyjnego nawożenia. Przede wszystkim w celu ratowania plonów roślin ozimych lub w sytuacji, kiedy analiza gleby wykazała zbyt małą ilość wapnia i magnezu.

Wybierając to rozwiązanie, warto pamiętać, że grunt musi być rozmarznięty. To pozwoli uniknąć zniszczeń, jakie mogłyby powstać w strukturze gleby. W tym okresie najlepiej zastosować wapno węglanowe, które można użyć zarówno tuż przed siewem nasion lub pogłównie. W mineralizacji gleby dobrze sprawdzi się wapno granulowane. Wapno w postaci granulowanej cechuje się wysoką reaktywnością i dobrą rozpuszczalnością w wodzie.

Na częstotliwość ma wpływ rodzaj gleby. W przypadku gleb lekkich, w których wapń jest szybciej wymywany przez deszcz, odstęp od stosowania nawozu powinien wynosić 2 lata. Gleby ciężkie należy nawozić wapnem co 4 lata.

Wapno – dlaczego jest tak ważne?

Większość roślin uprawnych najlepiej rozwija się w glebach o optymalnym pH, którego wartość jest lekko kwaśna lub zbliżona do odczynu obojętnego, a dokładniej znajduje się w przedziale od 5,5 do 7,5. W zbyt kwaśnych glebach, których pH jest poniżej 5.0, uaktywniają się pierwiastki (glin i mangan) hamujące rozwój roślin. Zakwaszona gleba utrudnia pobieranie składników pokarmowych, co przekłada się na słabe ukorzenienie roślin. W konsekwencji prowadzi do zahamowania wzrostu roślin. Mieszanie wapna z glebą uzupełnia niedobór składników mineralnych.

Wapno węglanowe – jakie nawozy wpływają na aktywność biologiczną gleby?

Zasadowość i kwasowość gleby można uzyskać, stosując odpowiedni nawóz. Odczyn pH gleby wzrasta przy użyciu dolomitu, kredy, saletry potasowej i saletry sodowej. Do obniżenia pH gleby służy fosforan amonowy, nawóz organiczny (obornik), saletra amonowa i mocznik. Dawki nawozów wapniowych należy dostosować do zakwaszenia gleby i powierzchni. Na przykład 5 kg wapna granulowanego na bazie kredy powinno być zastosowane na obszarze do 100 metrów kwadratowych. Poza tym stosując nawóz, należy pamiętać, aby nie łączyć wapnowania z obornikiem. Wapń, przyspieszając jego rozkład, doprowadzi do strat azotu. Co więcej, nie powinien być łączony z wysiewem nawozów fosforowych i azotowych w formie amonowej. Takie działanie sprawia, że fosfor przybiera postać trudno przyswajalną przez rośliny.