Poplon to zielony nawóz, który użyźnia oraz wzbogaca glebę o składniki mineralne. Jest to tani, prosty i skuteczny sposób praktykowany w gospodarstwach rolnych, przydomowych warzywniakach i ogródkach działkowych. Ze względu na porę wysiewu wyróżnia się poplon letni, ozimy oraz wsiewki poplonowe wykonywane wiosną. Sprawdź, kiedy najlepiej wysiewać poplon na wiosnę.

Poplon – co to jest i dlaczego warto wysiewać?

Mianem poplonu określamy wysiew roślin, których głównym celem jest polepszenie żyzności gleby. Uprawę roślin często wykonuje się między plonami głównymi, dlatego nazywana jest również międzyplonem.

Rośliny na poplon mają szerokie zastosowanie. Zielona część rośliny wykorzystywana jest jako pasza, kiszonka lub siano dla zwierząt. Pozostawione do przeorania wzbogacają glebę w azot. Dodatkowo hamują wzrost chwastów, ograniczają rozwój chorób i szkodników, wpływają na strukturę gleby i zwiększają jej zdolność do gromadzenia wody. Zielona masa chroni glebę przed wysuszeniem oraz wzbogaca ją o składniki odżywcze. Zasiany poplon przeciwdziała erozji wietrznej, a zaorany na nowo wzmacnia glebę.

W gospodarstwach rolnych, w których hodowane są zwierzęta do nawożenia gleby, wykorzystuje się obornik. W przypadku gospodarstw bezinwentarzowych jedynym sposobem na poprawę jakości gleby są poplony. Przyorany zielony nawóz może zastąpić do 20 ton obornika.

Rośliny na poplon – kiedy wysiać?

Przed wysiewem warto pamiętać, że rośliny poplonowe należy dopasować do rodzaju gleby i okresu wysiewu oraz zbioru. Biorąc pod uwagę te czynniki, wyróżnić możemy trzy rodzaje międzyplonów:

  • Poplon letni, w tym poplon ścierniskowy wysiewa się do drugiej połowy sierpnia tuż po zbiorze wczesnego plonu głównego. Rośliny wykorzystywane są już jesienią tego samego roku do produkcji paszy dla zwierząt lub zostają przyorane na zielony nawóz (facelia, gorczyca biała, peluszka). Stosuje się mulczowanie, które zwiększa aktywność biologiczną gleby. Do uprawy zaleca się mieszankę różnych roślin, na przykład łubin żółty i facelię, wykę ozimą i facelię lub seradelę i grykę.

  • Poplon ozimy wysiewany jest jesienią (koniec września, początek października) tuż po zbiorze plonu głównego. Uprawa trwa do wiosny następnego roku, wtedy odbywa się jego zbieranie lub przekopanie. Do roślin wysiewanych zalicza się rzepak ozimy, żyto ozime, wykę ozimą i rzepik.

  • Poplon na wiosnę, czyli tak zwane wsiewki międzyplonowe należy zasiać wczesną wiosną razem z rośliną jarą lub w rosnącą roślinę ozimą. Najlepiej wysiać w zboża takie jak żyto ozime i jęczmień jary. Rośliny poplonowe pozostają aż do jesieni. Do roślin zalicza się między innymi seradelę i lucernę. Nawóz zielony może być wysiewany również wczesną wiosną jako przedplon wiosenny. Orka musi nastąpić w pierwszej połowie czerwca przed zasiewem uprawy głównej na zbiór jesienny – koniczyną białą, owsem.

Jakie gatunki roślin poprawiają żyzność gleby?

Do roślin uprawianych na poplon najczęściej wybierane są rośliny szybkorosnące i mające niewielkie wymagania glebowe. Najpopularniejsze do produkcji masy zielonej są używane rośliny motylkowe takie jak łubin żółty i niebieski, peluszka, wyka i bobik. Na glebach lekkich zaleca się siew łubinu żółtego, seradeli, wyki kosmatej, facelii i gorczycy. Gleby średnie najlepiej tolerują łubin wąskolistny i żółty, peluszkę i wykę kosmatą. Na glebach ciężkich warto uprawiać bobik, peluszkę, wykę siewną.

Nawozy zielone – siew i przekopanie

Siew poplonów należy zakończyć do końca września. Do połowy sierpnia wysiewane są rośliny przeznaczone na paszę dla zwierząt lub przekopanie jesienią. Natomiast do połowy września pozostawione na mulczowanie do wiosny. Na początku września wysiewa się również żyto z wyką.

W przypadku ogródków warzywnych należy przekopać ogródek późną jesienią. Zieloną część rośliny odcinamy i składamy na kompost. Z kolei poplon zimowy wczesną wiosną. Aby nawóz mógł dotrzeć do głębszych warstw, zaleca się przekopanie na głębokość ok. 20 cm.