Wiadomym jest dla nas ludzi, że nie tylko my chorujemy. Choroby i najróżniejsze dolegliwości dotyczą również zwierząt, w tym również krów. Najczęstszą chorobą, która może dotknąć równie krowy mlekodajne, jałówki, cielęta, czy mięsne rasy krów, jest przemieszczenie trawieńca. Może dochodzić do prawostronnego bądź lewostronnego przemieszczenia, jednak w większości przypadków występuje to lewostronne.

Krowy należą do bydła i ich żołądek składa się z kilku komór. Na wielokomorowy żołądek składa się bowiem czepiec, żwacz, księgi, oraz wspomniany już wcześniej, trawieniec. I to właśnie o trawieńcu będzie dzisiaj mowa.

Przyczyny i objawy przemieszczenia trawieńca

Trawieniec, często nazywany również żołądkiem właściwym, ponieważ to tam właśnie zachodzą wszystkie procesy chemiczne związane z trawieniem, znajduje się pomiędzy żebrami w dolnej części brzucha krowy.

Przyczyn wędrującego żołądka może być kilka, jednak duże znaczenie ma tutaj okres okołoporodowy bydła. Przemieszczenie może również wystąpić, gdy:

  • krowa, która ma się cielić, jest nadmiernie otłuszczona,
  • źle odżywiamy zwierzę lub nagle zmieniamy mu paszę,
  • bydło wcześniej chorowało np. na ketozę, zapalenie wymienia lub macicy, czy miało porażenie poporodowe.

Istotną rolę w przemieszczeniu trawieńca pełni pierwsze 6. tygodni po porodzie. Wycielenie się może powodować wiele zmian w organizmie krowy, ale przemieszczenie żołądka może również występować sporadycznie u cieląt, a nawet u byków.

Schorzenie diagnozuje się poprzez ogólne oględziny stanu zwierzęcia oraz tego, jak się ono zachowuje. Lewostronne przemieszczenie można zatem rozpoznać, kiedy:

  • lewa strona brzucha krowy znacznie zwiększy swoją objętość,
  • krowa zacznie unikać treściwego pokarmu i zacznie szukać włókien, bądź całkowicie straci apetyt, a co za tym idzie, zmniejszy się również ilość wydalanych odchodów lub będzie on miał wodnistą konsystencję,
  • zwierzę ma bóle spowodowane kolkami,
  • w przypadku krów mlecznych zauważalnie zmniejszy się produkcja mleka,
  • kondycja zwierzęcia będzie coraz słabsza i jej utrata będzie się nasilać.

Diagnostyka i leczenie krowy z przemieszczeniem żołądka

Już pierwsze oznaki złego stanu zwierzęcia powinny być alarmujące, a wszelkie objawy skonsultowane z lekarzem weterynarii. Warto tutaj wspomnieć również o tym, że przemieszczenie trawieńca u krów można pomylić z innymi dolegliwościami, np. ze skrętem, czy też wzdęciem jelit, dlatego tym bardziej wizyta lekarza weterynarii jest konieczna.

Diagnoza występuje zazwyczaj po wcześniejszym osłuchaniu i opukaniu krowy, natomiast samo leczenie polega na odpowiednim umocowaniu żołądka poprzez przetaczanie krowy. W większości przypadków samo przetaczanie i mocowanie żołądka w prawidłowym miejscu wystarcza, natomiast zdarzyć się mogą wypadki, w których konieczne będzie wykonanie zabiegu chirurgicznego – zwłaszcza w przypadku prawostronnego przemieszczenia.

Choroby, schorzenia, a co za tym idzie towarzyszące im dolegliwości, są zatem uporczywe nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt. Dbajmy zatem o naszych zwierzęcych przyjaciół, bo bez nich nasze życie nie byłoby tak kolorowe, jak jest teraz.