Rolnictwo jest jednym z najstarszych zawodów. Towarzyszy rozwojowi ludzkości praktycznie od samego początku. Zapewne szybko nie odejdziemy od tradycyjnej produkcji żywności na rzecz rozwiązań znanych w powieściach science-fiction. Stwarza to rodzaj pewności w dynamicznie rozwijającym się świecie, że po studiach rolniczych będziemy mieć możliwości pracy w zawodzie.

Gdzie na studia rolnicze?

Na terenie Polski znaleźć można wiele uczelni oferujących studia rolnicze. Można powiedzieć, że większość posiadających w obrębie swej uczelni Wydział Nauk Biologicznych. Jednak poziom nauczania między poszczególnymi uczelniami jest różny.

Za uczelnie o najwyższej renomie uważane są: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Innymi uczelniami cieszącymi się także wysokim uznaniem są Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Co oferują studia rolnicze?

Studia rolnicze oferują pozyskanie kwalifikacji, za których sprawą absolwent bezproblemowo powinien odnaleźć się w roli właściciela lub zarządcy gospodarstwa rolnego. Znaleźć zatrudnienie w strukturach administracyjnych związanych z rolnictwem lub pracować w szeroko pojętym sektorze handlu pokrewnego rolnictwu.