TPM z ang. Total Productive Maintenance to wszelkiego rodzaju działania, które mają na celu utrzymanie maszyn lub urządzeń znajdujących się w zakładzie produkcyjnym w prawidłowy sposób. Dzięki wspólnej pracy zespołów istnieje możliwość wyeliminowania problemów, które powstały podczas wytwarzania produktów oraz zwiększa się wydajność maszyn wykorzystywanych przy produkcji. Focused Improvement to jedno z rozwiązań, które przynosi wymierne korzyści w całym tym procesie. Czym ono dokładnie jest? Poniżej przedstawiamy na ten temat więcej informacji.

Co to jest Focused Improvement?

Focused Improvement jest zespołem działań, który koncentruje swoją uwagę na usuwaniu strat związanych z eksploatacją urządzeń lub maszyn wykorzystywanych w produkcji. Tłumacząc tę definicję na język polski, to oznacza ona skoncentrowaną poprawę. Oczywiście ta „skoncentrowana poprawa” odnosi się do wykrywania błędów systemowych w czasie rzeczywistym, które zostają później modyfikowane pod względem lepszego funkcjonowania tegoż systemu. Focused Improvement ma za zadanie zwiększyć wydajność sprzętu, procesów i instalacji oraz zmaksymalizować ich ogólną efektywność.

Jakie zasady funkcjonowania Focused Improvement można wyróżnić?

Focused Improvement, aby mógł przynosić wymierne korzyści procesowi TPM, to powinien opierać się na kilku zasadach. Zasady te nazywane są inaczej procesami myślowymi, które opierają się na pytaniach, na które powinno udzielić się odpowiedzi. Dotyczą one tego, co trzeba zmienić w danym systemie, w co można to zmienić, a także jak spowodować taką zmianę, dlaczego powinno się ją zmienić i w jaki sposób utrzymać proces regularnego doskonalenia tegoż systemu. Jeśli odpowie się na tego rodzaju pytania, to Focused Improvement może być zastosowany w przedsiębiorstwie bez większego problemu.

Gdzie można wykorzystywać Focused Improvement?

Oprócz stosowania tego rozwiązania w procesach biznesowych, a szczególnie w systemach wykorzystywanych do produkcji można zastosować go również w systemach, które związane są z edukacją czy też służbą zdrowia.

Podsumowanie na temat rozwiązania Focused Improvement

Focused Improvement to tak jak zostało wspomniane wcześniej, jest procesem, który koncentruje swoją wizję na poprawie funkcjonowania parku maszynowego mieszczącego się w zakładzie, wykorzystując do tego ustrukturyzowane narzędzia. Dąży on do wyeliminowania ewentualnych strat oraz do poprawy bezpieczeństwa i produktywności procesów związanych z funkcjonowaniem maszyn, oraz zmniejszenia uszkodzeń lub wad powstałych podczas wytwarzania produktów. Należy pamiętać również o tym, że podczas przeprowadzania działań związanych z Focused Improvement każdy z pracowników lub operatorów powinien mieć jakiś pomysł na rozwój. Skoncentrowana poprawa powinna opierać się na zdefiniowaniu problemu oraz zanalizowaniu strat, które mogłyby się pojawić. Wspólna praca zespołów ma znaleźć osiągalne rozwiązania, które umożliwią pozyskanie miarodajnych efektów, w tym postawią cel dla zespołu na najbliższy okres.