Podróżując po kraju nie da się nie zauważyć jak wiele terenów naszego ojczyzny jest użytkowane rolne. W strukturze użytkowania ziemi, użytki rolne stanowią ponad 60% powierzchni naszego kraju. Dlatego częstym widokiem za oknem samochodu jest samotny ciągnik jeżdżący gdzieś na polu, który ma podczepioną maszynę i robi. Pytanie co? Pokrótce postaram się Wam przedstawić, co się dzieje w poszczególnych porach roku.

Spis treści

Wiosna

Gdy nadchodzi wiosna to wszystko budzi się do życia. Dlatego początek tej pory roku zawsze w rolnictwie oznacza wzmożoną ilość pracy. Wszystko zaczyna się od oceny stanu upraw po zimie. Od oceny kondycji roślin zależy to czy należy ruszyć z nawożeniem, czy konieczny będzie ponowny zasiew. Gdy nasze uprawy przezimują, to należy je zaopatrzyć w azot. Wielu rolników uważa, że im wcześniej, tym lepiej. Następnie można zaserwować technologię siewu. Najpierw ziemia zostaje wzruszona, a później nawieziona NPK i azotem. Czasami czuć nawozy naturalne. Na koniec ziemia musi zostać spulchniona. Dopiero na tak przygotowaną glebę następuje siew. W celu poprawienia podsiąkania, gleba zostaje uwałowana. Po intensywnym początku zostaje tylko opieka, czyli ochrona przed grzybami, chwastami, insektami i wyleganiem oraz odżywianiem roślin azotem.

Lato

Przełom wiosny i lata w wielu gospodarstwach to czas zbioru pierwszego pokosu traw. W uprawie zbóż to czas ostatnich zabiegów ochronnych i ostatnich dawek azotu. Potem następuje wielkie odliczanie do najważniejszego okresu. Żniwa krótki okres intensywnej pracy. Podczas nich dokonuje się zbioru roślin zbożowych, rzepaków i roślin motylkowatych. Bezpośrednio po nich zaczyna się znów uprawa ziemi, którą rozpoczyna orka. Koniec lata to czas siewu rzepaku i jęczmienia ozimego.

Jesień

Jesień jest bardzo podobna do wiosny. Można zaobserwować uprawę gleby siew i opiekę nad roślinami. Ponadto jesień to czas zbioru kukurydzy i roślin okopowych. W wielu gospodarstwach ostatnim zabiegiem przed zimą jest głęboka orka.

Zima

I w końcu zima można udać się na zasłużony odpoczynek. No prawie zawsze. Cześć gospodarzy właśnie wtedy decyduje się na przegląd i potrzebne naprawy swoich maszyn.