W tekście przedstawimy pokrótce pięć najczęstszych chorób i sposoby walki z nimi. Jeżeli chcesz przeczytać więcej o chorobach i zbożach, wejdź na stronę Syngenta.pl.

Jakie są najpopularniejsze choroby jęczmienia jarego?

Główne choroby jęczmienia jarego to:

  • Mączniak prawdziwy zbóż i traw (wywołany grzybem, charakteryzuje się białym nalotem na powierzchni liści),
  • Rynchosporioza zbóż (również choroba z powodu grzyba, charakteryzuje się żółtymi i brązowymi plamami, może spowodować straty rzędu 30 procent upraw),
  • Plamistość siatkowa (powoduje pogorszenie jakości plonów, potrafi zniszczyć 25 procent z nich, ma objawy podobne do Mączniaka prawdziwego),
  • Rdza jęczmienna (trudna do wykrycia choroba ze względu na niewielkie ślady, trudna do zwalczenia i bardzo destrukcyjna),
  • Fuzarioza kłosów (objawy to żółte lub przebarwione kłosy, zniekształca ziarno i powoduje, że przenikają do jego struktur mikrotoksyny).

W jaki sposób leczyć te choroby?

Powyższe choroby należy leczyć w błyskawicznym momencie od rozpoznania. Do leczenia używa się specjalnych preparatów grzybobójczych i bakteriobójczych. Jeżeli chcemy natomiast im zapobiegać, to warto rozrzedzić trochę plon.

Patogen roślinny można też zwalczać za pomocą silnych oprysków chemicznych, które potrafią poradzić sobie z zakażeniem. Ważny jest tu natomiast czas reakcji. Im dłużej patogen bytuje w uprawach, tym szanse na ich uratowanie są coraz mniejsze. Pamiętajmy, że jęczmień jary ma krótki okres wegetacji, co powoduje konieczność szybkiego uporania sobie z grzybami czy bakteriami we wczesnym stadium rozrostu. Należy wtedy bacznie obserwować uprawy, aby reakcja w czasie ewentualnych chorób była natychmiastowa i zdecydowana – z korzyścią dla ostatecznych efektów w zbiorach uprawnych.