Marzysz o własnym domu na przedmieściach miasta? Z dala od zgiełku ulic i całego pędu metropolii? Zobacz, co czeka cię na drodze do spełnienia tych marzeń.

Pierwsze kroki, czyli etap 0 budowy domu

Ten etap to tak naprawdę wielkie planowanie. W etapie snucia planów po pierwsze należy zdecydować się na konkretną działkę budowlaną. Po drugie natomiast musimy zdecydować się na projekt naszego wymarzonego domu. Czy będzie to projekt już gotowy, czy indywidualnie stworzony dla nas będzie on nam niezbędny w dalszej cześć etapu 0.

Niestety posiadanie działki budowlanej oraz projektu domu to nie wszystko, aby można było zacząć budowę. Niezbędne jest jeszcze uzyskanie zezwolenie na budowę. O to pozwolenie należy ubiegać się w Starostwie Powiatowym. Między innymi dokumentami, których będziesz potrzebować:

  • Projekt Budowy
  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • Warunki techniczne dostawy mediów
  • Geodezyjna mapa terenu w skali 1:500
  • oraz inne dokumenty wynikające z lokalnych uwarunkowani prawnych

Stan zerowy, czyli etap I budowy domu

Po uzyskaniu i prawnym umocnieniu wszystkich niezbędnych zgód budowlanych wreszcie możemy zacząć budowę. W tym etapie należy się skopić na zapewnieniu naszemu przyszłemu domu dobrych fundamentów. Żeby tego dokonać, należy wyznaczyć miejsce na budowę (dokonuje tego geometra), zadbać o wyrównanie terenu I przystąpić do kopania pod fundament. Fundament zależy odizolować, aby nie tracić przez niego ciepła oraz gdy wymaga tego sytuacja zadbać o odpowiedni drenaż.

Stan surowy otwarty, czyli etap II budowy domu.

Gdy zapewnimy odpowiedni fundament pod nasz domu. Możemy w końcu przystąpić do właściwej budowy. Etap ten obejmuje budowę ścian, schodów stropów, komina. W dalszej części przychodzi czas na dach i wszystkie jego elementy takie jak wykonanie więźby dachowej, wzniesienie komina oraz pokrycie dachu.

Zamknięty stan surowy, czyli etap III budowy domu

Ściany już są, na głowę nie pada, czyli nadszedł czas na prace wewnątrz domu. Etap trzeci to zabezpieczenie domu przed zimą. Należy zamontować wszystkie okna i drzwi zewnętrzne oraz zabezpieczenie tynkiem budynku. Oczywiście, jeśli w panach mamy ocieplanie domu należy je wykonać przed tynkowaniem. Natomiast wewnątrz domu należy wykonać wszystkie instalacje wodne i kanalizacyjne, instalację elektryczną, poprowadzić system grzewczy.

Prace wykończeniowe oraz montażowe, czyli etap IV budowy domu

Po zabezpieczeniu domu przychodzi czas na prace wykończeniowe. Na tym etapie wykonuje się wykończenie poszczególnych pomieszczeń, kładzenie podłóg, przygotowuje się ściany pod malowanie i je maluje, osadza gniazdka elektryczne i lampy, oraz wszystkie inne prace, które są niezbędne, aby można było mówić, że dom gotowy jest do wprowadzenia się.

Zakończenie budowy, etap V budowy domu

Po wykończeniu domu zostaje nam tylko dopełnić wszystkich wymogów formalnych. Wiąże się to ze złożeniem kompletu dokumentów do właściwego nam nadzoru budowlanego. Do tego wniosku należy dołączyć:

  • Dokumentacje odbioru przyłączy
  • Kopię świadectwa energetycznego
  • Dziennik budowy
  • Oświadczenie sporządzone przez kierownika budowy
  • Po wykonawczą inwentaryzację geodezyjną

Po zakończeniu etapu V możemy zgodnie z literą prawa cieszyć się naszym domem i urokami mieszkania na swoim z dala od problemów trapiących mieszkańców bloków.